Kontaktuppgifter

Telefon 010 2290150
Fax (06) 322 3193

Oy Mapromec Ab
Industrivägen 10
65610 KORSHOLM
FINLAND

kartta
Förstora kartan här

Om företaget

Oy MAPROMEC Ab är ett privatägt självständigt bolag som inledde sin verksamhet 1994. Vi har modern maskinpark och produktionsutrymmen och satsar kontinuer-ligt på utveckling av produktionsmetoderna, robotisering och automatisering. Vi är en systemleverantör som med hjälp av vårt lokala samarbetsnätverk kan ta ansvar för produkthelheter, från råmaterial till färdig produkt, monterad och leveransklar.